Verificare acte masina

Cum arata Noua carte de identitate a vehiculului

Registrul Auto Roman a inceput emiterea noului model al cartii de identitate in septembrie 2017, mai intai doar pentru vehiculele noi, dupa care s-a extins si pentru vehiculele utilizate, pe masura epuizarii din stoc a vechiului formular.

Noul model este diferit de cel vechi, atat din punct de vedere al informatiilor oferite, cat si al imaginii.

In ceea ce priveste continutul (informatiile oferite):
– anumite date care aveau statut de mentiuni, acum au rubrici individuale (nr. omologare de tip, CO2),
– informatii noi (masa reala, norma de poluare, suspensia),
– imbunatatirea gradului de securizare si optimizarea spatiului disponibil .

In ceea ce priveste imaginea:
– schimbarea culorii din albastru, in maro
– imbunatatirea designului.

Pe noul model al cartii de identitate a vehiculului nu vom mai regasi folia de securizare, semnatura sau stampila.

In ceea ce priveste cartile de identitate emise anterior, acestea nu isi pierd valabilitatea si deci nu trebuie preschimbate. Acestea vor fi inlocuite doar in situatiile uzuale in care este necesara o alta carte, respectiv duplicat, inlocuire sau modificare CIV. Vezi mai jos noul model de carte de identitate a vehiculului.

carte-identitate-vehicul

carte-identitate-vehicul-verso

politia

In ce situatii se intampla suspendarea inmatricularii?

In primul rand: ce inseamna suspendarea inmatricularii? Este o operatiune administrativa care consta in interzicerea temporara a dreptului de a pune in circulatie si a utiliza un vehicul pe drumurile publice.

Suspendarea inmatricularii vehiculului poate interveni in doua cazuri:

1.    La transmiterea dreptului de proprietate asupra unui vehicul

Pentru acest caz Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a infiintat REMTII (Registrul de Evidenta a Mijloacelor de Transport Inmatriculate/ Inregistrate). Astfel, in cazul in care o persoana instraineaza un vehicul altei persoane, datele de identificare ale noului proprietar vor fi inscrise in acest Registru simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Noul proprietar are obligatia sa solicite autoritatii competente de inmatriculare,transcrierea transmiterii dreptului de proprietate (adica inmatricularea vehiculului pe numele sau), in termen de 90 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

Firesc, vine intrebarea: de unde stiu cei de la Directia de Inmatriculari cine/cand instraineaza vehicule?
Simplu: cele doua parti implicate in aceasta operatiune vor intocmi si vor semna ,la momentul tranzactiei, un contract de instrainare-dobandire (vezi modelul de mai jos!), in cinci exemplare.

contract-instrainare

Cu toate aceste exemplare vechiul proprietar se prezinta la Directia de Taxe si Impozite de care apartine, in vederea obtinerii radierii fiscale. Din acel moment, organul fiscal care opereaza scoaterea vehiculului din evidenta fiscala  a fostului proprietar, are obligatia de a notifica instrainarea acestuia in cadrul schimbului de informatii prevazut de legislatia in vigoare, in termen de 5 zile lucratoare, autoritatii competente de inmatriculare. Aceasta face mentiunea privind instrainarea vehiculului in REMTII, in termen de 30 de zile de la primirii notificarii din partea organului fiscal.

Deci din momentul in care vanzatorul primeste viza REMTII pe contractele de instrainare-dobandire, Directia de Inmatriculari va sti ca vehiculul are un nou proprietar, care are obligatia efectuarii transferului de proprietate in termen de 90 de zile, de la data contractului.

In cazul in care noul proprietar nu solicita transcrierea transmiterii dreptului de proprietate (adica nu solicita inmatricularea autovehiculului pe numele sau) in termenul prevazut de 90 de zile, inmatricularea vehiculului se suspenda de drept pana la data efectuarii acestei operatiuni. Faptul ca noul proprietar continua sa circule cu masina pe drumurile publice, dupa expirarea acestui termen, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta la clasa a IV a de sanctiuni (intre 9 si 20 de puncte de amenda, adica intre 1305 si 2900 de lei), plus ca politia rutiera ii va retine certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare si ii va elibera o dovada inlocuitoare, fara drept de circulatie.

In cazul in care pana la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate asupra vehiculului, termenul stabilit de 90 de zile curge de la data primei trasmiteri a dreptului de proprietate. Spre exemplu: daca Popescu vinde masina lui Ionescu la data de 1 februarie 2019, iar Ionescu o vinde mai departe lui Georgescu, fara sa o inmatriculeze pe numele sau, la data de 1 martie 2019, iar Georgescu o vinde mai departe lui Constantinescu, fara sa o inmatriculeze pe numele sau, la data de 1 aprilie 2019, atunci Constantinescu are obligatia sa solicite inmatricularea masinii pe numele sau pana la sfarsitul lunii aprilie, in caz contrar poate avea surpriza neplacuta sa circule cu o masina cu inmatricularea suspendata.

2.    La data expirarii sau, dupa caz, a anularii inspectiei tehnice periodice

In acest caz inregistrarea suspendarii inmatricularii se realizeaza pe baza datelor referitoare la inspectia tehnica perioada a vehiculului existente in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, respectiv comunicate Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor de catre Registrul Auto Roman, in conditii stabilite prin protocol. La aceste date informative are acces si politia rutiera, in scopul verficarii in trafic a efectuarii inspectiei tehnice periodice.

Suspendarea inmatricularii inceteaza, in acest caz, la data la care vehiculul trece o noua inspectie tehnica periodica.

Faptul ca proprietarul continua sa circule cu masina pe drumurile publice, dupa expirarea sau anularea inspectiei tehnice si deci si cu inmatricularea suspendata, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta la clasa a IV a de sanctiuni (intre 9 si 20 de puncte de amenda, adica intre 1305 si 2900 de lei), plus ca politia rutiera ii va retine certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare si ii va elibera o dovada inlocuitoare, fara drept de circulatie.

In ambele cazuri, Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, inregistreaza suspendarea inmatricularii in Registrul national de evidenta a permiselor de conducere si a vehiculelor inmatriculate, iar datele referitoare la suspendare se sterg dupa 5 ani de la data incetarii acesteia.

Foarte important:
Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor:
–    care nu corespund din punct de vedere tehnic,
–    neasigurate obligatoriu de raspundere civila auto (RCA),
–    pentru care a intervenit suspendarea inmatricularii,
–    al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat sau este anulata.

RAR

Modificari importante pentru INSPECTIA TEHNICA PERIODICA.

Toate aceste modificari se regasesc in Legea nr. 260 din 19.12.2017, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.

Modificari ianuarie 2018

Legea a intrat in vigoare la data de 20.05.2018, cu mentiunea ca sunt doua modificari importante care au intrat in vigoare la 01.01.2018. Modificari care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018:
1)    Art. 2, alin.(3), lit. b)  a fost modificat si cuprinde: autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la 1 an in cazul autovehiculelor care au o vechime de cel putin 12 ani, cu exceptia vehiculelor istorice. Practic, incepand de la data de 01.01.2018, periodicitatea de 1 an stabilita la efectuarea ITP se va aplica pentru autoturismele avand anul de fabricatie mentionat in cartea de identitate 2006 sau mai mic. Autovehiculele mai vechi de 12 ani care au ITP valabila la 1 ianuarie 2018, efectuata inaintea acestei date, nu trebuie sa refaca prestatia, aceasta ramanand valabila pana la data urmatoarei inspectii tehnice periodice mentionata pe anexa certificatului de inmatriculare.
2)    La Art. 2, dupa alin. (3), a fost introdus alin. (3^1), cu urmatorul continut: autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune, se supun primei inspectii tehnice periodice la 3 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.

Modificari mai 2018

Modificari importante care au intrat in vigoare din data de 20 mai 2018:
1)    Art. 2, alin. 4): autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de personae in regim de taxi si in regim de inchiriere se supun primei inspectii tehnice periodice la 1 an, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.
2)    Art. 2, alin. 8): inspecția tehnică periodică se efectuează cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părți ale vehiculului.
3)    Art. 2, alin. 9): pentru fiecare element inspectat, prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilește lista deficiențelor posibile și a gradului de gravitate asociat acestora.
4)    Art. 2, alin. 10):  deficiențele prevăzute în lista menționată la alin. (9) se clasifică în una dintre următoarele categorii, în funcție de gradul lor de gravitate:
a) deficiențe minore – deficiențele care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore;
b) deficiențe majore – deficiențele susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să îi pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importante;
c) deficiențe periculoase – deficiențele care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediului.
5)    Art. 2, alin. 11): Un vehicul care prezintă deficiențe încadrabile la mai mult             de o categorie de deficiențe dintre cele prevăzute la alin. (10) este clasificat    în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la același element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficiențe ar genera un risc mai mare la adresa siguranței rutiere.
6)  Art. 6, alin. 6):  În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată doar deficiențe minore, se consideră că inspecția a fost trecută, iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecției.
7) Art. 6, alin. 7): În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe majore, se consideră că inspecția nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.
8) Art. 6, alin. 8): În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe periculoase, se consideră că inspecția nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.

Daca revenim la Ordonanta de Guvern 81/2000, cu toate modificarile si completarile aduse pana in prezent, vom constata urmatoarele: categoriile de vehicule supuse inspecției tehnice periodice și periodicitatea inspecției tehnice sunt:
a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;
b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la 1 an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric;
c) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere – la 6 luni;
d) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto – la 1 an, cu excepția autovehiculelor utilizate pentru învățarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, pentru care periodicitatea este de 6 luni.
e) autovehicule speciale ambulanță – la 1 an.
f) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
g) remorci și semiremorci având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
h) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg – la 1 an.
i) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg – la 2 ani, cu următoarele excepții:– remorci și semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de 1 an;– remorci și semiremorci apicole, precum și rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani.
j) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti și cvadricicluri – la 2 ani;
k) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an.
l) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depășește 3.500 kg – la 2 ani
m) mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepția celor prevăzute la art. 6^5 – la 2 ani

Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere se supun primei inspecții tehnice periodice la 1 an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, se supun primei inspecții tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepția autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.

După finalizarea inspecției tehnice periodice se eliberează persoanei care prezintă vehiculul la inspecția tehnică periodică un certificat de inspecție tehnică periodică, al cărui model, conținând elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, este inclus în reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

certificat-inspectie

De asemenea, după finalizarea inspecției tehnice periodice, se aplică un ecuson de inspecție tehnică periodică în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) și al cărui model este prevăzut în aceste reglementări.

Si o ultima modificare, o chestiune care nu pare importanta la prima vedere, dar asupra careia noi vom reveni intr-un alt material, mai detaliat: Autoritățile competente din România recunosc certificatul de inspecție tehnică periodică și dovada eliberată de o stație de inspecție tehnică periodică sau de autoritatea competentă a altui stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat al Spațiului Economic European, cu condiția ca acestea să corespundă modelului în vigoare. Suplimentar, în cazul procedurilor specifice ce au drept scop reînmatricularea unui vehicul deja înmatriculat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, certificatul de inspecție tehnică periodică trebuie să fie încă valabil din punctul de vedere al frecvenței inspecțiilor tehnice periodice, în conformitate cu legislația în vigoare în România.

Autenticitate RAR

Autenticitatea RAR nu mai este obligatorie la vanzarea unui vehicul

Conform noilor reglementari legale, cuprinse in Ordonanta de urgenta nr. 41/ 2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, dovada certificarii autenticitatii unui vehicul de catre Registrul Auto Roman se face de catre solicitantii unei operatiuni de inmatriculare pentru un vehicul rutier utilizat, dobandit din alt stat. Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din ţara de provenienţă, este autentic.

Inainte de intrarea in vigoare a acestei Ordonante, art. 11, alineatul (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, obliga pe toti solicitantii unei operatiuni de inmatriculare sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Roman. Certificarea autenticitatii continea si atestarea faptului ca vehiculul nu figureaza in baza de date ca fiind furat.

Cu alte cuvinte, daca inainte de iulie 2016 erai obligat sa depui la dosarul de inmatriculare Certificatul de Autenticitate obtinut de la RAR, indiferent de situatia in care se afla vehiculul (singura exceptare era pentru masinile noi, achizitionate de la o reprezentanta auto din Romania), incepand cu luna iulie sunt obligati sa depuna la dosarul de inmatriculare certificatul de autenticitate doar cei care au achizitionat masina second-hand din afara tarii.

Asadar, pentru masinile second-hand, care sunt deja inmatriculate in Romania si pentru care se efectueaza un transfer de proprietate, Serviciul de Inmatriculari nu mai solicita, la dosarul de inmatriculare, certificatul de autenticitate de la RAR.

primaria sector 1

Adrese si orar institutii publice necesare inmatricularii – 2016

ADRESELE SI PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUTIILOR IMPLICATE IN PROCEDURA DE INMATRICULARE AUTO IN 2016

In decursul anului 2016 au intervenit cateva modificari in ceea ce priveste locatia si programul de lucru cu publicul al unora dintre institutiile implicate in procesul de inmatriculare auto. Cele mai importante modificari le consideram a fi programul de lucru al Registrului Auto Roman, care s-a modificat, incepand din luna februarie. Astfel, in fiecare zi de joi, programul va fi pana la ora 20.00 si programul de lucru cu publicul la Serviciului de Inmatriculari Bucuresti, care, din pacate, a fost scurtat incepand din luna mai, de la ora 20.00 pana la 16.30, singura zi in care programul este mai lung fiind cea de marti, cu program pana la 18.30. Este foarte important de retinut ca dosarele care se depun, in vederea inmatricularii auto, dupa ora 12.00, nu se mai pot solutiona in decursul aceleasi zile.

Va prezentam mai jos lista cu adresele complete si programul de lucru al tuturor institutiilor implicate in procesul de inmatriculare auto, pentru 2016:

ADMINISTRATIA LOCALA (DIRECTIA DE TAXE SI IMPOZITE)

SECTOR 1

Adresa: persoane fizice + persoane juridice: Piata Amzei, Nr. 13

Program: Luni, Marţi, Joi si Vineri: 8.30 – 16.30 , Miercuri: 8.30 – 18.30

SECTOR 2

Adresa: persoane fizice: Bdul. Garii Obor, Nr. 10

Adresa: persoane juridice: Str. Glinka Mihail, Nr. 7

Program:  Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 8.30 – 14.30, marti 8.30 – 14.30, 16.30 – 18.30

SECTOR 3

Adresa: persoane fizice: Str. Sfanta Vineri, Nr. 32; Str. Lucretiu Patrascanu, Nr. 3-5; Str. Campia Libertatii, Nr. 36

Adresa: persoane juridice: Str. Sfanta Vineri, Nr. 32

Program: Luni, Marti, Miercuri, Vineri 8.30 – 16.30, Joi 8.30 – 18.30

SECTOR 4

Adresa: persoane fizice: Str. Serg. Nitu Vasile, Nr. 50-54; Calea Serban Voda, Nr. 43, Str. Oltenitei, Nr. 37-39

Adresa: persoane juridice: Str. Oltenitei, Nr. 37-39

Program: pentru sediul din Str. Nitu Vasile: Luni: 8.30-18.30, Marti, Miercuri, Joi si Vineri: 8.30-16.30

Program: pentru sediul  din Str. Oltenitei: Luni, Marti, Miercuri si Vineri: 8.30-16.30, Joi: 8.30-18.30

Program: pentru sediul din Calea Serban Voda: Luni, Marti, Joi si Vineri: 8.30-16.30, Miercuri: 8.30-18.30

SECTOR 5

Adresa: persoane fizice: Strada Uranus 98, Piața Națiunile Unite 3-5

Adresa: persoane juridice: Strada Mihail Sebastian 23

Program:  Luni, Marti, Joi, Vineri – 8.30-16.30, Miercuri 8.30-18.30

SECTOR 6

Adresa: persoane fizice: Drumul Taberei, Nr. 18 – Complex Orizont; Sos. Virtutii, Nr. 1-3; Calea Giulesti, Nr. 125

Adresa: persoane juridice: Drumul Taberei, Nr. 18, Complex Orizont

Program:  Luni, Marti, Joi: 8.30 – 16.30, Miercuri: 8.30-18.30, Vineri 8.30- 14.00

 

ADMINISTRATIA FISCALA (ANAF)

SECTOR 1

Adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 9-13, sector 1 (persoane fizice + persoane juridice)

SECTOR 2

Adresa: Str. C.A.Rosetti, Nr. 39 (persoane fizice + persoane juridice)

SECTOR 3

Adresa: persoane fizice: Str. Lucretiu Patrascanu, Nr. 10

Adresa: persoane juridice: Calea Mosilor, Nr. 156

SECTOR 4

Adresa: persoane fizice: Bd. C-Tin Brancoveanu, Nr. 2

Adresa: persoane juridice: Str. Cutitul De Argint, Nr. 4

SECTOR 5

Adresa: Calea 13 Septembrie, Nr. 226 (persoane fizice + persoane juridice)

SECTOR 6

Adresa: Str. Popa Tatu, Nr. 7 (persoane fizice + persoane juridice)

Program: pentru toate cele sase sectoare: Luni, Marti, Joi, Vineri: 8.30-16.30, miercuri: 8.30-18.30

 

REGISTRUL AUTO ROMAN (RAR)

Adresa: Centrul Grivita – Calea Griviţei, nr. 391A

Centrul Voluntari – str. Barsei, Comuna Voluntari

Program: Luni, Marti, Miercuri: 8.00-16.00, Joi: 8.00-20.00, Vineri: 8.00-13.30

 

DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI INMATRICULARE VEHICULE (DRPCIV)

Adresa: Sos. Pipera, Nr. 49 – Bucuresti si Ilfov

Program: pentru Bucuresti: Luni, Miercuri, Joi, Vineri: 8.00-16.30, Marti: 8.00-18.30

Program: pentru Ilfov: Luni, Marti, Miercuri, Vineri: 8.00-16.00, Joi: 8.00-18.00

inmatriculari-second-hand-2016

Procedura de inmatriculare din 2016 pentru un autoturism second hand

PROCEDURA DE INMATRICULARE A UNUI AUTOTURISM SECOND-HAND, INMATRICULAT IN CIRCULATIE IN ROMANIA – CU MODIFICARILE SURVENITE IN 2016

Intrebarile care vin din partea persoanelor care doresc sa cumpere un autovehicul second-hand, inmatriculat in Romania sunt, de regula : Ce trebuie sa fac eu ca si cumparator? Ce trebuie sa faca vanzatorul? Ce acte trebuie sa primesc din partea vanzatorului, in asa fel incat sa nu am probleme atunci cand voi inmatricula masina pe numele meu?

Venim, deci, in intampinarea acestor intrebari, si va explicam, pe larg, cum trebuie sa decurga in 2016 procedura de inmatriculare a unui vehicul inmatriculat déjà in Romania, de la momentul “vazut, placut, doresc sa cumpar” pana la momentul “am reusit sa inmatriculez masina pe numele meu”.

Vom solicita, in primul rand, toate documentele autoturismului, in original, respectiv: cartea de identitate auto, certificatul de inmatriculare (talonul) pe care verificam valabilitatea ITP-ului, asigurarea obligatorie(RCA), certificatul de inspectie tehnica si rovinieta si vom verifica conformitatea datelor inscrise in documente. Este foarte important sa verificam daca cel care urmeaza sa ne vanda masina este acelasi cu proprietarul din acte. In cazul in care totul este in regula, solicitam din partea proprietarului, inainte de incheierea tranzactiei, un certificat fiscal pe care il obtine de la administratia locala de care apartine si care atesta ca acesta nu are datorii la bugetul local. In cazul in care pentru autovehiculul in cauza a fost platita taxa de mediu, solicitam proprietarului dovada de la ANAF ca aceasta taxa nu a fost recuperata/restituita platitorului. In momentul in care proprietarul prezinta cele doua documente, putem incheia contractul de vanzare-cumparare.  Acesta se intocmeste si se semneaza de cele doua parti in cinci exemplare originale, impreuna cu fisa de inmatriculare. Vanzatorul prezinta cele cinci contracte, impreuna cu fisa de inmatriculare la administratia locala de care apartine, unde va primi un numar de inregistrare din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport (care a fost instituit conform noului Cod fiscal, intrat in vigoare in ianuarie 2016)  pe toate cele cinci exemplare ale contractului. Administratia locala va radia masina din evidentele fiscale de pe numele vanzatorului si va aplica pe fisa de inmatriculare viza de radiere, cu retinerea unui exemplar din cele cinci ale contractului de vanzare-cumparare. Un al doilea exemplar este pastrat de catre vanzator, iar celelalte trei vor ajunge in posesia cumparatorului, impreuna cu fisa de inmatriculare vizata de radiere si certificatul fiscal eliberat in vederea instrainarii catre noul proprietar. Atentie!!! Vanzatorul trebuie sa achite impozitul pentru autovehicul pentru tot anul 2016, ca sa-l poata radia din evidentele fiscale, iar cumparatorul va datora impozit pentru masina incepand cu 1 ianuarie 2017.

In cazul in care vanzatorul nu este acelasi cu proprietarul inscris in actele masinii, acesta trebuie sa prezinte cumparatorului, in afara documentelor prezentate mai sus, dovada achizitiei autovehiculului si certificatul fiscal al fiecarui intermediar implicat in tranzactie. In cazul in care masina se vinde de catre proprietarul inscris in acte, dar acesta nu este de fata la semnarea tranzactiei, reprezentantul acestuia trebuie sa prezinte o procura notariala din partea proprietarului, prin care il imputerniceste sa se ocupe de vanzarea masinii.

Proprietarul unui autovehicul este obligat ca, la vanzarea acestuia, sa inscrie in certificatul de inmatriculare al masinii, efectuarea transferului de proprietate catre noul proprietar. Pe spatele talonului exista o rubrica “ instrainat catre” pe care vechiul proprietar trebuie s-o completeze cu numele cumparatorului si cu data vanzarii si sa semneze. In felul acesta, dupa termenul de 30 de zile pe care cumparatorul il are de a efectua transferul de proprietate pe numele sau,  vechiul proprietar poate verifica la Serviciul de Inmatriculari daca acest lucru s-a produs, iar in caz contrar poate solicita Serviciului de Inmatriculari sa se faca mentiunea instrainarii autovehiculului in baza de date a institutiei, astfel incat eventualele amenzi de circulatie sa se emita direct pe numele cumparatorului. Din pacate vechiul proprietar nu poate obliga cumparatorul sa efectueze transferul de proprietate, decat prin instanta, cu hotarare judecatoreasca definitiva.

Din momentul in care avem toate actele din partea vanzatorului, respectiv:

 • Cartea de identitate a autovehiculului
 • Certificatul de inmatriculare (talon), semnat de vechiul proprietar
 • Contract de vanzare-cumparare, cu nr. de inregistrare primit de la administratia locala a vanzatorului, 3 exemplare
 • Fisa de inmatriculare, cu viza de radiere de la administratia locala a vanzatorului
 • Certificatul de atestare fiscala, eliberat de administratia locala a vanzatorului
 • Asigurarea obligatorie (RCA)
 • Certificatul de inspectie tehnica
 • Rovinieta
 • Dovada nerestituirii taxei de mediu (dupa caz)
 • Acte de dobandire si certificate fiscale de la intermediari (dupa caz),

putem incepe efectiv procedura de inmatriculare a autoturismului pe numele noului proprietar, cu respectarea termenului de 30 de zile de la data dobandirii acestuia.

 1. Inscrierea (declararea) autovehiculului la administratia locala (Directia de Taxe si Impozite) – 2016

Shimbarea majora survenita in 2016, conform noului cod fiscal, consta in obligativitatea inscrierii contractului de vanzare-cumparare in registrul mijloacelor de transport instituit de administratiile locale. Va veti prezenta la administratia locala de care apartineti cu urmatoarele documente:

 • Declaratia fiscala (formular tip) completata cu datele de identificare ale proprietarului si cu datele de identificare ale autoturismului
 • Cartea de identitate auto, original si copie
 • Contractul de vanzare-cumparare, cu nr. de inregistrare primit de la administratia locala a vanzatorului, 3 exemplare
 • Fisa de inmatriculare, cu viza de radiere de la administratia locala a vanzatorului
 • Certificatul de atestare fiscala, eliberat de administratia locala a vanzatorului
 • Actul de identitate al proprietarului, original si copie

Autovehiculul va fi luat in evidentele fiscale, pe numele d-voastra, ca nou proprietar. Ca si dovada a acestui fapt, veti primi viza de inscriere pe fisa de inmatriculare si decizia de impunere. Pentru anul 2016 nu veti avea de platit impozit pentru masina.

 1. Taxa de mediu – obtinerea adeverintei de nerestituire sau a deciziei de calcul (ANAF) – 2016

In functie de situatia in care se afla autovehiculul pe care l-ati cumparat, va trebui sa obtineti de la ANAF (Administratia Fiscala de care apartineti cu domiciliul) unul dintre cele doua documente (din acest punct de vedere nu sunt schimbari in 2016, fata de procedura din anii anteriori):

 • Adeverinta care atesta nerestituirea taxei de mediu – se obtine in cazul in care pentru masina a fost platita taxa de mediu la o inmatriculare anterioara, si nu a fost recuperata de platitor – termenul de obtinere variaza, in functie de sector, intre 7 si 15 zile, iar dosarul pe care-l depuneti trebuie sa cuprinda cererea tip, cartea de identitate auto, certificatul de inmatriculare al masinii, contractul de vanzare-cumparare, actul de identitate al noului proprietar, toate in original si copie. Daca exista, se anexeaza la dosar si dovada platii taxei.
 • Decizia de calcul a timbrului de mediu – se solicita in cazul in care pentru masina nu s-a platit niciodata taxa de mediu sau a fost platita , dar s-a restituit platitorului – termenul de obtinere este de 2-3 zile, in functie de sectorul in care aveti domiciliul. Dosarul trebuie sa cuprinda cererea tip, cartea de identitate auto, certificatul de inmatriculare al masinii, contractul de vanzare-cumparare, actul de identitate al noului proprietar, toate in original si copie. In momentul in care obtineti decizia de calcul, puteti plati timbrul de mediu, cu mentiunea ca masina nu se va putea inmatricula decat la 48 de ore de la plata taxei (Serviciul de Inmatriculari verifica direct cu Trezoreria incasarea taxei respective, lucru care dureaza 48 de ore).
 1. Certificarea autenticitatii – RAR (Registrul Auto Roman) – 2016

Pentru fiecare schimbare a proprietarului unei masini, aceasta trebuie prezentata la RAR, in vederea obtinerii Certificatului de Autenticitate. Prin aceasta operatiune Registrul Auto Roman evalueaza starea elementelor de identificare ale vehiculului si stabileste caracteristicile sale constructive. Veti prezenta masina la orice reprezentanta RAR, cu programare pe care o puteti face online, pe site-ul rarom.ro sau telefonic la numarul de telefon 021.9672 (unic pentru toata tara). Trebuie sa tineti cont de valabilitatea certificatului, care este de 60 de zile. Daca nu veti putea inmatricula masina pe numele d-voastra in acest termen, va trebui sa obtineti un alt certificat de autenticitate.

 1. Intocmirea RCA-ului (asigurarea obligatorie) pe numele noului proprietar – 2016

Asigurarea obligatorie trebuie intocmita inainte de a depune dosarul de inmatriculare la Serviciul de Inmatriculari. Masina trebuie sa fie déjà asigurata pe numele noului proprietar atunci cand acesta solicita inmatricularea acesteia pe numele sau. Valabilitatea asigurarii trebuie sa fie de minim 6 luni. In cazul in care veti schimba numarul de inmatriculare, asigurarea se va intocmi tinand cont doar de numarul de identificare al vehiculului (seria de sasiu). Pentru intocmirea RCA-ului societatile de asigurari solicita cartea de identitate auto, actul de identitate al proprietarului si dovada inscrierii masinii la administratia locala.

 1. PLATA TAXELOR – 2016

Pentru orice inmatriculare a unui autovehicul, trebuie sa platim obligatoriu doua taxe, respectiv:

 • Taxa de certificat de inmatriculare (talon) – 37 de lei – se achita la CEC
 • Taxa de inmatriculare – 60 de lei (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata de pana in 3500 kg, inclusiv)sau 145 lei (pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata de peste 3500 kg) – se achita la administratia locala de care apartinem sau la CEC/POSTA, daca primaria respectiva are contract cu aceste unitati.

In cazul in care dorim sa schimbam numarul de inmatriculare sau suntem obligati sa schimbam numarul, prin schimbarea indicativului de judet, vom achita taxa pentru noul numar de inmatriculare direct la ghiseul la care depunem dosarul de inmatriculare,pretul fiind de 40 de lei pentru numerele la rand si de 85 de lei pentru cele preferentiale.

Nici din acest punct de vedere, nu sunt schimbari in 2016, fata de procedura din anii anteriori.

Ordinea de efectuare a etapelor ce fac parte din procedura de inmatriculare auto, nu este neaparat cea pe care v-am prezentat-o in acest articol, insa este foarte important sa le fi parcurs pe toate atunci cand depuneti dosarul de inmatriculare la Serviciul de Inmatriculari.

 1. DEPUNEREA DOSARULUI DE INMATRICULARE AUTO– 2016

Pentru inmatricularea masinii pe numele d-voastra, ca nou proprietar, va trebui sa depuneti un dosar de inmatriculare la Serviciul de Inmatriculari de care apartineti cu domiciliul si care trebuie sa cuprinda urmatoarele:

 • Cererea tip completata cu datele de identificare ale noului proprietar si cu datele de identificare ale masinii si semnata de acesta, in original
 • Fisa de inmatriculare, semnata de vechiul si noul proprietar si vizata de radiere si de inregistrare de administratiile locale ale celor doi, in original
 • Adeverinta de nerestituire a taxei de mediu (original) sau decizia de calcul al taxei + chitanta de plata (original si copie)
 • RCA pe numele noului proprietar, original si copie
 • Taxa de talon, original
 • Taxa de inmatriculare, original
 • Contractul de vanzare-cumparare, original si copie
 • Cartea de identitate auto, original si copie
 • Actul de identitate al proprietarului, original si copie (in cazul in care dosarul se depune de catre un reprezentant legal al proprietarului, acesta trebuie sa depuna si procura notariala+ actul de identitate personal, original si copie)
 • Certificatul de autenticitate, original
 • Certificatul de inmatriculare al vehiculului, original (cu ITP valabil si semnat de vechiul proprietar)
 • Placutele cu nr. de inmatriculare, in cazul in care dorim sa schimbam numarul de inmatriculare sau suntem obligati sa-l schimbam, in urma schimbarii indicativului de judet.

Termenul de solutionare a dosarului de inmatriculare, in cazul in care documentele prezentate sunt corecte si conforme cu legislatia in vigoare, este de cateva ore (pentru Bucuresti si Ilfov), perioada in care nu aveti voie sa circulati cu vehiculul respectiv. In cazul in care depuneti dosarul de inmatriculare in aceeasi zi in care ati efectuat plata timbrului de mediu, trebuie sa tineti cont de faptul ca inmatricularea se va putea efectua doar dupa 48 de ore de la depunerea dosarului la Serviciul de Inmatriculari, si pe toata durata solutionarii dosarului nu veti putea circula cu masina.

inmatriculari-2016

Modificari privind procedura de inmatriculare a autovehiculelor in 2016

La inceputul anului 2016 a intrat in vigoare noul Cod Fiscal (Legea nr. 227, din 8 septembrie 2015, publicata in Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015) aplicabil prin Normele Metodologice publicate in Monitorul Oficial nr. 22, din 13.01.2016. Va prezentam in acest articol cele mai importante modificari, privind modul de declarare si impozitare pe mijloace de transport.

IMPOZITUL PE MIJLOACE DE TRANSPORT – REGULI GENERALE

In conformitate cu prevederile art. 468 din Codul Fiscal, impozitul pe mijloace de transport este datorat de persoanele care au in proprietate un mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc) inmatriculat in circulatie in Romania de catre Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare  a Vehiculelor  sau inregistrat in circulatie in Romania de Primaria de domiciliu, la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Acest impozit este considerat  venit la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale unde persoana are domiciliul, sediul/ punctul de lucru.

Incepand cu 2016, la nivelul fiecarei administratii locale se instituie Registrul de evidenta  a mijloacelor de transport supuse inmatricularii/inregistrarii. Astfel, orice proprietar de vehicul care face obiectul inmatricularii sau inregistrarii in Romania si care instraineaza/ dobandeste acest vehicul, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, are obligatia inregistrarii actului de instrainare-dobandire in acest registru.

 1. In cazul in care vindeti/ cumparati un autovehicul , se intocmeste un contract de vanzare-cumparare , in cinci exemplare, care se semneaza olograf, atat de persoana care instraineaza, cat si de cea care dobandeste proprietatea, dupa care toate cele cinci exemplare de contract se inregistreaza la administratia locala a persoanei care instraineaza, primind numar de inregistrare din Registrul de evidenta a mijloacelor de transport. Apoi cele cinci exemplare sunt utilizate in felul urmator:
 • un exemplar ramane la persoana care instraineaza;
 • un exemplar ramane la persoana care dobandeste proprietatea;
 • un exemplar ramane in arhiva administratiei locale de care apartine cel care instraineaza;
 • un exemplar se depune la Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, in vederea inmatricularii in circulatie sau la Primarie, in vederea inscrierii in circulatie;
 • un exemplar se depune la administratia locala de care apartine persoana care dobandeste proprietatea.

 

 1. In cazul in care predati vehiculul catre o unitate specializata in vederea dezmembrarii, in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport se inregistreaza certificatul de distrugere emis de unitatea specializata, cu obligatia de a pune la dispozitia administratiei locale o copie certificata “ Conform cu originalul” , precum si cu mentiunea “ Documentele anexate sunt corecte si complete, conforme cu realitatea” si semnata de contribuabil.
 2. In cazul in care pierdeti dreptul de proprietate asupra unui vehicul printr-o hotarare judecatoreasca, aveti obligatia de a inregistra documentul respectiv in Registrul de evidenta a mijloacelor de transport si sa depuneti la administratia locala o copie a acestuia, semnata si certificata “Conform cu originalul”.

Pe baza actului de intrainare-dobandire, administratia locala unde se afla inregistrat vehiculul instrainat, scoate din evidentele fiscale mijlocul de transport respectiv. Organele competente privind inmatricularea/inregistrarea/radierea vehiculelor transmite anual, la cererea administratiilor locale, in format electronic, o situatie centralizatoare a radierilor/inmatricularilor/ inregistrarilor mijloacelor de transport din unitatea administrativ-teritoariala. In baza acestei situatii centralizatoare, organele fiscale locale constata care dintre vehiculele declarate sunt inmatriculate, devenind astfel bunuri impozabile, si care nu sunt inmatriculate, caz pentru care nu se datoreaza impozit. 

DECLARAREA SI DATORAREA IMPOZITULUI PE MIJLOACE DE TRANSPORT

 1. Impozitul pe mijloacele de transport (autoturisme, autoutilitare, motociclete, remorci, semiremorci, tractoare, mijloace de transport pe apa, etc) este datorat pentru intregul an fiscal de persoana care detine dreptul de proprietate asupra unui astfel de vehicul inmatriculat sau inregistrat in Romania la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior. Cu alte cuvinte, daca la 31 decembrie 2015, aveati in proprietate un autoturism, va trebui sa platiti impozit pentru acesta, pentru tot anul fiscal 2016, indiferent ca-l pastrati in proprietate sau il veti instraina in decursul anului 2016.
 2. In cazul dobandirii unui mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc), proprietarul acestuia are obligatia sa-l declare la administratia locala (Directia de Taxe si Impozite) de care apartine, in termen de 30 de zile de la dobandire, si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii mijlocului de transport. Este foarte important de retinut ca orice persoana fizica sau juridica care a dobandit/instrainat dreptul de proprietate asupra unui vehicul are obligatia sa declare acest lucru la administratia locala de competenta, indiferent de durata detinerii mijlocului de transport respectiv, chiar si in cazul in care, in aceeasi zi, imediat dupa dobandire, are loc instrainarea acestui obiect impozabil.

Spre exemplu, o persoana care dobandeste un autovehicul in data de 15 mai 2016, are obligatia de a declara autovehiculul la Taxe si Impozite in termen de 30 de zile de la data dobandirii, insa va datora impozit pentru acesta incepand cu 1 ianuarie 2017, cu mentiunea ca trebuie sa aduca la cunostinta administratiei locale efectuarea  inmatricularii sau inregistrarii in circulatie, pe numele sau, a autovehiculului.

Daca in decursul anului 2016, dorim sa vindem-cumparam o masina care este déjà inmatriculata in Romania, trebuie sa tinem cont de faptul ca vanzatorul va trebui sa achite impozitul pentru masina, pentru tot anul 2016 (si nu doar pana la data vanzarii, cum se intampla pana anul acesta), iar cumparatorul va datora impozit incepand cu 1 ianuarie 2017.

 

 1. In cazul in care mijlocul de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc) este dobandit in alt stat decat Romania, proprietarul acestuia are obligatia sa-l declare la administratia locala (Directia de Taxe si Impozite) de care apartine si datoreaza impozit incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator inmatricularii sau inregistrarii in circulatie a mijlocului de transport. Pana anul acesta impozitarea se facea de la momentul dobandirii (daca nu puteai face dovada platii impozitului in tara de provenienta) sau de la data introducerii in Romania a autovehiculului.

 

 1. In cazul radierii din circulatie a unui mijloc de transport (autoturism, autoutilitara, motocicleta, remorca, semiremorca, tractor, mijloc de transport pe apa, etc), proprietarul are obligatia sa declare acest lucru la administratia locala de care apartine, in termen de 30 de zile de la data radierii, si inceteaza sa datoreze impozitul incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. Spre exemplu, daca am predat  masina unei unitati specializate in vederea dezmembrarii, in decursul anului 2016, trebuie sa prezentam certificatul de dezmembrare la administratia locala in termen de 30 de zile de la data obtinerii certificatului, insa va trebui sa achitam impozit pentru aceasta masina, pentru tot anul 2016.

 

 1. In cazul situatiilor care conduc la modificarea impozitului pe mijloace de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, proprietarul are obligatia sa declare aceasta modificare la administratia locala de care apartine cu noul domiciliu sau sediu, in termen de 30 de zile de la modificarea survenita si datoreaza impozitul pe mijloace de transport, stabilit in noile conditii, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator. Astfel, daca o persoana isi schimba domiciliul, in decursul anului 2016, din Sectorul 4 in Sectorul 2, trebuie sa solicite Directiei de Taxe si Impozite a Sectorului 4 transferul dosarului auto catre Sectorul 2, in termen de 30 zile de la data schimbarii domiciliului, insa va plati la Sectorul 4 impozit pentru tot anul 2016, iar la sectorul 2 va plati impozit incepand cu 1 ianuarie 2017.

 

 1. In cazul unui autovehicul care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se plica urmatoarele reguli:

 

 1. impozitul se datoareaza de locatar (utilizatorul vehiculului) incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator incheierii contractului de leasing financiar, pana la sfarsitul anului in cursul caruia inceteaza contractul de leasing financiar;
 2. locatarul (utilizatorul) are obligatia de a declara autovehiculul la administratia locala de care apartine, in termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatarului;
 3. la incetarea contractului de leasing, atat locatarul (utilizatorul contractului de leasing) cat si locatorul (firma de leasing) au obligatia depunerii declaratiei fiscale la administratia locala competenta, in termen de 30 de zile de la data incheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atesta intrarea bunului in posesia locatorului (firmei de leasing).

 

 • SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITULUI

Conform art. 469 din Codul fiscal, nu se datoreaza impozitul pe mijloace de transport pentru:

 1. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea veteranilor de razboi, vaduvelor de razboi sau vaduvelor nerecasatorite ale veteranilor de razboi, pentru un singur vehicul, la alegerea contribuabilului;
 2. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate in proprietatea sau coproprietatea reprezentantilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului. Impozitul in aceste cazuri nu se datoreaza incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator depunerii documentelor doveditoare, proportional cu numarul de luni mentionate in certificat.
 3. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur vehicul, la alegerea contribuabilului;
 4. vehiculele aflate in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b)si art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un singur vehicul, la alegerea contribuabilului;
 5. navele fluviale de pasageri, barcile si luntrele folosite pentru transportul persoanelor fizice cu domiciliul in Delta Dunarii, Insula Mare a Brailei si Insula Balta Ialomitei;
 6. mijloacele de transport ale institutiilor publice;
 7. mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care sunt utilizate pentru servicii de transport public de pasageri in regim urban sau suburban, inclusiv transportul de pasageri in afara unei localitati, daca tariful de transport este stabilit in conditii de transport public;
 8. vehiculele istorice definite conform prevederilor legale in vigoare;
 9. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor in pastoral;
 10. mijloacele de transport folosite exclusiv pentru interventii in situatii de urgenta;
 11. mijloacele de transport ale institutiilor sau unitatilor care functioneaza sub coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii Stiintifice sau a Ministerului Tineretului si Sportului;
 12. mijloacele de transport ale fundatiilor infiintate prin testament constituite conform legii, cu scopul de a intretine, dezvolta si ajuta institutii de cultura natioanala, precum si de a sustine actiuni cu caracter umanitar, social si cultural;
 13. mijloacele de transport ale organizatiilor care au ca unica activitate acordarea gratuita de servicii sociale in unitati specializate care asigura gazduire, ingrijire sociala si medicala, asistenta, ocrotire, activitati de recuperare, reabilitare si reinsertie sociala pentru copil, familie, persoane cu handicap, persoane varstnice, precum si pentru alte persoane aflate in dificultate, in conditiile legii;
 14. autovehiculele actionate electric;
 15. autovehiculele second-hand inregistrate ca stoc de marfa si care nu sunt utilizate in folosul propriu al operatorului economic, comerciant auto sau societate de leasing. Pentru a benefia de scutire, acestia trebuie sa prezinte, dupa caz, urmatorele:

-proces-verbal de reintrare in posesie a vehiculului inscris ca marfa pe stoc- in copie;

-declaratie de inventar;

-extras din situatiile financiare care dovedesc inscrierea pe stoc;

-dovada radierii din circulatia pe drumurile publice;

-o cerere de scoatere din evidentele fiscale;

-copie a actului de instrainare-dobandire catre un operator economic specializat in reciclarea/vanzarea pieselor rezultate din dezmembrarea vehiculului si/sau a oricarui alt act doveditor al recunoasterii daunei totale de catre asigurator sau al transferului de proprietate, spre exemplu factura de valorificare a vehiculului avariat catre un operator specializat in dezmembrarea si reciclarea vehiculelor, in cazul mijlocului de transport declarat dauna totala.

 1. p) mijloacele de transport detinute de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.

Scutirea de la plata impozitului se acorda pe baza documentelor doveditoare, valabile la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, care atesta situatia respectiva, cu exceptia contribuabililor care sunt déjà cuprinsi in baza de date a administratiilor locale.

Scutirea de plata se aplica incepand cu data de 1 ianuarie a anului fiscal urmator celui in care contribuabilii prezinta organelor fiscale documentele prin care atesta situatiile prevazute de lege.

Depunerea declaratiilor fiscale reprezinta o obligatie si in cazul persoanelor care beneficiaza de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloace de transport.

CALCULUL SI PLATA IMPOZITULUI AUTO IN 2016

Impozitul pentru vehicule se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport. Fiecare vehicul care are date de identificare proprii, din punct de vedere fiscal, constituie un obiect impozabil.

Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este anual si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport prevazut la art. 470 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm3 sau fractiune din aceasta.

In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din lista urmatoare (valabila pentru vehiculele care se supun inmatricularii, nu si pentru cele care se inregistreaza in circulatie la Primarie):

 1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri, si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3, inclusiv – 8 lei
 2. Motociclete, tricicluri si cvadricicluri cu capacitatea cilindrica de peste 1600 cm3 – 9 lei
 3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1601 cm3 si 2000 cm3, inclusiv – 18 lei
 4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3, inclusiv – 72 lei
 5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3, inclusiv – 144 lei
 6. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 – 290 lei
 7. Autobuze, autocare, microbuze – 24 lei
 8. Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 tone, inclusiv – 20 lei
 9. Tractoare inmatriculate – 18 lei

 Conform art. 489 din Codul fiscal, Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale, in functie de diverse criterii economice, sociale, geografice, precum si in functie de necesitatile bugetare locale. Astfel, in 2015 autoritatea deliberativa a hotarat pentru anul fiscal 2016 majorarea impozitului pe mijloacele de transport cu 15%.

 

Pentru exemplificare, vom alege calculul privind impozitul aferent anului 2016, in cazul unui autoturism cu capacitatea cilindrica de 1500 cm3:

 1. Se determina numarul de fractiuni a 200 cm3, capacitatea cilindrica a autoturismului se imparte la 200cm3, respectiv 1500:200=7,5; pentru calcul se considera fractiunea de 0,5 din 200cm3 la nivel de unitate, rezulta deci 8 fractiuni;
 2. Se determina impozitul, prin identificarea sumei corespunzatoare unui autoturism cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv, respectiv 8 lei/ 200 cm3. Numarul de fractiuni se inmulteste cu suma prevazuta pentru categoria respectiva, si anume 8 x 8 lei/ 200 cm3=64 lei;
 3. Avand in vedere majorarea impozitului cu 15% pentru anul fiscal 2016, suma de 64 de lei se majoreaza cu acest procent, respectiv 64 x 1,15=73,60;
 4. Conform Codului fiscal, fractiunea mai mare de 0,5 lei se intregeste la 1 leu, ceea ce inseamna ca impozitul se rotunjeste la 74 lei.

 

In cazul autovehiculelor hibride, impozitul se reduce cu minimum 50%, conform hotararii consiliului local.

In cazul unui atas, impozitul este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

In cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinatie de autovehicule, impozitul este egal cu suma corespunzatoare din lista urmatoare:

 • Cele cu masa totala maxima autorizata de pana la 1 tona, inclusiv – 9 lei
 • Cele cu masa totala maxima autorizata de peste 1 tona, dar nu mai mult de 3 tone- 34 lei
 • Cele cu masa totala maxima autorizata de peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone – 52 lei
 • Cele cu masa totala maxima autorizata de peste 5 tone – 64 lei

Capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata a unui vehiul se stabileste prin cartea de identitate a acestuia, prin factura de achizitie sau un alt document similar (adeverinta eliberata de o persoana fizica sau de o persoana juridica specializata, care este autorizata sa efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se ateste capacitatea cilindrica sau masa totala maxima autorizata).

Stabilirea, constatarea , controlul, urmarirea si incasarea impozitului se efectueaza de catre organele fiscale locale in a caror raza de competenta se afla domiciliul, sediul sau punctul de lucru al contribuabilului.

Impozitul se plateste anual, in doua rate egale, prima rata trebuie platita pana la 31 martie (si cuprinde primele sase luni ale anului), iar cea de-a doua rata trebuie platita pana la 30 septembrie (cuprinde urmatoarele sase luni ale anului). Contribuabilii care platesc anticipat impozitul pe care il datoreaza pentru intregul an, pana la data de 31 martie a anului respectiv, beneficiaza de o bonificatie de pana la 10%, stabilita prin hotarare a consiliului local.

registrul-auto-roman

Program Registrul Auto Roman de Sarbatori: Programarile din 24 si 31 decembrie vor fi onorate

Registrul Auto Roman va avea program normal de lucru, in toate reprezentantele sale din Bucuresti si din tara, pe 24 si 31 decembrie 2014, anunta Biroul de Presa al institutiei. In consecinta, programarile realizate la RAR pentru cele doua zile, declarate nelucratoare pentru bugetari de Guvernul Romaniei, vor fi solutionate.

”Din respect pentru clientii sai, Registrul Auto Roman va presta toate activitatile clientilor care au programari pe 24 si pe 31 decembrie 2014”, se precizeaza in comunicatul de presa remis de RAR.

In 2015, Registrul Auto Roman isi va relua activitatea pe 5 ianuarie.

Firma noastra poate realiza pentru dumneavoastra toate procedurile necesare procesului de inmatriculare a unui autovehicul, inclusiv efectuarea programarii la Registrul Auto Roman si insotirea pentru efectuarea activitatilor necesare la RAR. Mai multe detalii privind Programarea la Registrul Auto Roman sunt disponibile AICI.

timbru-de-mediu

Modificari importante pentru timbrul de mediu. Cum se recupereaza taxa auto pentru masinile vandute in afara Romaniei

Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind timbrul de mediu pentru autovehicule, supus dezbaterii publice de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice aduce modificari importante in ceea ce priveste modul de recuperare a timbrului de mediu in cazul in care automobilul este vandut in afara Romaniei.

Astfel, potrivit Agerpres, care citeaza noul act normativ, ultimul proprietar al unui autovehicul scos din parcul auto national poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului de mediu pe baza copiei cartii de identitate a masinii, dar cu mentiunea ”Vehicul scos definitiv din Romania”, in loc de ”radiere pentru export”.

Conform dispozitiilor art. 8 alin. (1) din HG nr. 88/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ”in situatia in care un autovehicul pentru care s-a platit in Romania taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrul prevazut de ordonanta de urgenta si pentru care nu s-a dispus de catre instante restituirea acestora este scos ulterior din parcul auto national, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului”.

Potrivit initiatorilor, modificarea este necesara deoarece sintagma ”pentru export” poate crea interpretari diferite, respectiv regim vamal aferent marfurilor comunitare care parasesc teritoriul vamal al Uniunii Europene, in loc de ”export” ca regim fiscal aferent marfurilor ce sunt transferate dintr-un stat membru in alt stat membru, ca livrare intracomunitara.

La cererea de restituire a timbrului de mediu se vor anexa urmatoarele documente: copia cartii de identitate a vehiculului, certificata de lucratorul serviciului public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, cu mentiunea ”Vehicul scos definitiv din Romania” (in loc de ”radiere pentru export” cum este in prezent), certificatul de radiere cu mentiunea ”Vehicul scos definitiv din Romania”, emis de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculari a vehiculelor (in original si copie), precum si documentul care atesta faptul ca autovehiculul a fost transferat in alt stat, respectiv factura/contractul de vanzare – cumparare sau declaratia vamala de export, dupa caz, in original si copie.

Proiectul de Hotarare a Guvernului este supus dezbaterii publice pana la data de 20 noiembrie 2014, iar cetatenii si institutiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii la sediul MMSC.

Pentru a scapa de corvoada procesului de inmatriculare a masinii pe care tocmai ai cumparat-o, firma noastra va sta la dispozitie cu cel mai bun raport calitate/pret pentru serviciile de logistica auto. Efectuam pentru tine toate etapele ce trebuie parcurse in vederea inmatricularii unui autovehicul. Detalii despre costurile serviciilor noastre sunt disponibile in sectiunea ”PRETURI”, iar comenzile sau programarile pentru consultanta se pot realiza la telefoanele 031-4322567; 0743-290310 sau email contact@servicii-inmatriculare.ro.

asigurare-rca

Majorari de preturi si noi reguli pentru politele RCA de la 1 ianuarie 2015

Autoritatea de Supraveghere Financiara, institutia care monitorizeaza si legifereaza activitatea societatilor de asigurari, va implementa, incepand cu 1 ianuarie 2015, o serie de masuri care vizeaza asigurarile de raspundere civila auto – RCA. Explozia de nemultumiri la adresa asiguratorilor care nu-si despagubesc in timp util si/sau corect clientii nu a ramas fara ecou.

Autoritatea de Supraveghere Financiara vrea sa oblige companiile de asigurari sa nu mai vanda polite RCA in pierdere asa cum se intampla in prezent. Astfel, de la 1 ianuarie 2015, asiguratorii vor fi constransi sa faca majorari de preturi anuntate din timp, doar o singura data pe an. Autoritatea de Supraveghere Financiara interzice companiilor de asigurare sa modifice tarifele de prima pentru asigurarile de raspundere civila auto – RCA mai devreme de 12 luni de la ultima schimbare notificata, precum si acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare.

”Asiguratorii RCA si intermediarii in asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima notificate ASF si asiguratorii au obligatia de a practica aceeasi prima de asigurare indiferent de canalul de distributie utilizat”, a declarat Cornel Coca Constantinescu, prim-vicepresedintele Autoritatea de Supraveghere Financiara, citat de Agerpres.

Soferul care are un accident cu masina va fi despagubit la valoarea de piata, care va fi stabilita in functie de anumite cataloage si site-uri de profil. Service-urile sustin ca soferul ghinionist va pierde bani. “Se va raporta la cel mai scazut pret al acelei masini de pe piata, fara a tine cont de dotarile masinii, de gradul de uzura. Va primi cu 30% mai putini bani”, explica reprezentantul Asociatiei Service-urilor, Cristian Muntean, pentru portalul www.incont.ro.

In plus, pe polita de asigurare vor fi stipulate comisioanele intermediarilor de la care cumparam polita. Aceste comisioane sunt de aproape 18 la suta din valoarea RCA. De asemenea, sunt stabilite termene si obligatii privind constatarea daunelor, spre exemplu reconstatarile urmand sa fie efectuate in maximum trei zile lucratoare, in conditiile in care pana acum nu exista un astfel de termen.

Avand in vedere cresterile inerente pentru costul asigurarilor RCA, este mai mult decat important ca persoanele care doresc sa-si inmatriculeze masina sa urgenteze acest proces pana la 1 ianuarie 2015, pentru a face polita de asigurare la preturile actuale. Pentru a scapa de corvoada procesului de inmatriculare a masinii pe care tocmai ai cumparat-o, firma noastra va sta la dispozitie cu cel mai bun raport calitate/pret pentru serviciile de logistica auto. Efectuam pentru tine toate etapele ce trebuie parcurse in vederea inmatricularii unui autovehicul. Detalii despre costurile serviciilor noastre sunt disponibile in sectiunea ”PRETURI”, iar comenzile sau programarile pentru consultanta se pot realiza la telefoanele 031-4322567; 0743-290310 sau email contact@servicii-inmatriculare.ro.