Inmatriculare intracomunitara

Dosarul de inmatriculare al unui autovehicul achizitionat intracomunitar

Dosarele de inmatriculare trebuie sa respecte in general cam aceleasi conditii, sa cuprinda in principiu cam aceleasi documente, cu mici particularitati in functie de anumiti factori: provenienta masinii, vechimea, modul in care a fost achizitionata, personalitatea (fizica sau juridica) a solicitantului inmatricularii, s.a.m.d.


In cazul de fata vom intocmi un dosar pentru un autovehicul de provenienta straina (intracomunitar). In primul rand, inainte de a merge la Directia de Inmatriculari, verificati corectitudinea documentelor pe care le detineti, faceti copii ale tuturor actelor pe care le aveti si incercati sa intocmiti dosarul de inmatriculare prin asezarea documentelor in ordinea ceruta, in felul acesta va veti da seama daca va lipseste ceva. Separati apoi dosarul de inmatriculare de restul documentelor si in felul acesta nu va veti incurca in documente atunci cand veti ajunge la ghiseu.

 1. Fisa de inmatriculare. Aceasta este de obicei de dimensiuni A5 sau A4, pe o fata are inscrise datele tehnice ale masinii asa cum sunt ele prezentate si in cartea de identitate, iar pe cealalta are inscrise datele de identificare ale cumparatorului, in partea de sus sau datele vanzatorului in partea de jos si datele cumparatorului in partea de sus, dupa caz. Pe aceasta fisa ati obtinut in prealabil viza de inscriere din partea organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale. Gasiti modelul fisei de inmatriculare pe siteul nostru, in sectiunea Formulare Auto. Depuneti aceasta fisa in original la dosar.
 2. Cererea de inmatriculare. Aceasta se completeaza si se semneaza de catre solicitant sau de catre reprezentantul legal al solicitantului si se stampileaza, daca este cazul. Se depune la dosar in original.
 3. Asigurarea Obligatorie (RCA) care trebuie sa fie intocmita pe numele solicitantului, cu valabilitate de cel putin sase luni, iar in momentul in care prezentati dosarul la Directia de Inmatriculari trebuie neaparat sa fie in vigoare, altfel dosarul va fi respins. Asigurarea trebuie depusa la dosar in copie, dar pregatiti si originalul, in cazul in care vi se cere la ghiseu.
 4. Dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare (37 lei) – plata se efectueaza la CEC Bank, iar dovada se depune in original la dosar. In cazul societatilor in contabilitate se depune o copie.
 5. Dovada platii taxei de inmatriculare (60 lei pentru vehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 3500 Kg sau 145 lei pentru cele care depasesc 3500 kg). Aceasta taxa se plateste la CEC Bank (pentru contribuabilii din sectoarele 3 si 5), la Posta Romana (pentru contribuabilii din sectoarele 2 si 4) sau la Directia de Impozite si Taxe Locale (pentru cei din sectoarele 1 si 6). Dovada se depune in original la dosar, iar societatile pastreaza o copie in contabilitate.
 6. Decizia privind calculul timbrului de mediu, insotita de dovada achitarii acestei taxe. Aceasta decizie se obtine de la Administratia Financiara (ANAF) pe raza careia solicitantul inmatricularii isi are domiciliul sau sediul social. In baza deciziei respective va putea face plata la casieriile ANAF sau la Trezoreria de sector. Decizia, insotita de dovada platii, se depune la dosar in copie si se pastreaza la indemana si originalele, spre verificare la ghiseu.
 7. Documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului, in original si copie. Daca proprietarul din tara de provenienta este o persoana fizica, aceasta va intocmi un contract de vanzare-cumparare, iar daca este persoana juridica, va emite o factura fiscala.
 8. Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie. Acesta este documentul emis de Registrul Auto Roman, in urma efectuarii omologarii si pe care Directia de Inmatriculari va va trece datele de identificare si numarul de inmatriculare.
 9. Actul de identitate al solicitantului, in original si copie. Daca solicitantul inmatricularii este persoana juridica, trebuie sa depuna la dosar actele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal, in copie. De asemenea, dosarul se va completa cu imputernicire din partea societatii pentru persoana desemnata sa prezinte dosarul la Serviciul de Inmatriculari si cu actul de identitate al acesteia, in original si copie.
 10. Certificatul de autenticitate al vehiculului, in original. Acesta se elibereaza de Registrul Auto Roman, odata cu cartea de identitate, doar pentru masinile inmatriculate anterior in alt stat si are valabilitate 60 de zile.
 11. Dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice (ITP), in original. Se elibereaza tot de RAR si tot doar pentru masinile considerate uzate, adica au fost inmatriculate anterior in alt stat.
 12. Certificat privind atestarea platii TVA-ului, in cazul achizitiei intracomunitare a unui vehicul nou sau Certificat din care rezulta ca nu se datoreaza plata TVA-ului in Romania, daca mijlocul de transport nu este nou. Daca solicitantul inmatricularii nu este inregistrat in scopuri de TVA conform Codului Fiscal, atunci va trebui sa obtina unul dintre aceste certificate de la Administratia Financiara (ANAF), iar in cazul in care este inregistrat in scopuri de TVA, va depune la dosarul de inmatriculare o copie a certificatului de inregistrare in scopuri de TVA (CIF).
 13. Documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. Aceste acte sunt foarte importante, iar in lipsa lor Serviciul de Inmatriculari va inscrie masina doar dupa ce va obtine confirmarea din partea statului in cauza a faptului ca solicitantul este indreptatit sa reinmatriculeze vehiculul in Romania.
 14. Placutele cu numarul de inmatriculare din tara de provenienta. Daca nu aveti asa ceva, inseamna ca masina a fost radiata din circulatie in tara respectiva si transportata pana in tara noastra pe platforma. In acest caz trebuie sa depuneti la dosar foaia de transport (CMR).

Acestea sunt, in general, documentele pe care Directia de Inmatriculari le solicita in vederea inmatricularii unui vehicul achizitionat intracomunitar. Este posibil, in functie de particularitatile si de problemele masinii, sa va fie solicitate documente in plus. De aceea va sfatuim sa solicitati ajutor specializat inainte de a prezenta dosarul la Directia de Inmatriculari.