RAR

Modificari importante pentru INSPECTIA TEHNICA PERIODICA.

Toate aceste modificari se regasesc in Legea nr. 260 din 19.12.2017, pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.

Modificari ianuarie 2018

Legea a intrat in vigoare la data de 20.05.2018, cu mentiunea ca sunt doua modificari importante care au intrat in vigoare la 01.01.2018. Modificari care au intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2018:
1)    Art. 2, alin.(3), lit. b)  a fost modificat si cuprinde: autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la 1 an in cazul autovehiculelor care au o vechime de cel putin 12 ani, cu exceptia vehiculelor istorice. Practic, incepand de la data de 01.01.2018, periodicitatea de 1 an stabilita la efectuarea ITP se va aplica pentru autoturismele avand anul de fabricatie mentionat in cartea de identitate 2006 sau mai mic. Autovehiculele mai vechi de 12 ani care au ITP valabila la 1 ianuarie 2018, efectuata inaintea acestei date, nu trebuie sa refaca prestatia, aceasta ramanand valabila pana la data urmatoarei inspectii tehnice periodice mentionata pe anexa certificatului de inmatriculare.
2)    La Art. 2, dupa alin. (3), a fost introdus alin. (3^1), cu urmatorul continut: autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune, se supun primei inspectii tehnice periodice la 3 ani, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.

Modificari mai 2018

Modificari importante care au intrat in vigoare din data de 20 mai 2018:
1)    Art. 2, alin. 4): autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de personae in regim de taxi si in regim de inchiriere se supun primei inspectii tehnice periodice la 1 an, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.
2)    Art. 2, alin. 8): inspecția tehnică periodică se efectuează cu ajutorul tehnicilor și echipamentelor disponibile, fără demontarea sau îndepărtarea unor părți ale vehiculului.
3)    Art. 2, alin. 9): pentru fiecare element inspectat, prin reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) se stabilește lista deficiențelor posibile și a gradului de gravitate asociat acestora.
4)    Art. 2, alin. 10):  deficiențele prevăzute în lista menționată la alin. (9) se clasifică în una dintre următoarele categorii, în funcție de gradul lor de gravitate:
a) deficiențe minore – deficiențele care nu au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului, precum și alte neconformități minore;
b) deficiențe majore – deficiențele susceptibile să compromită siguranța vehiculului, să aibă impact asupra mediului sau să îi pună în pericol pe ceilalți participanți la trafic, precum și alte neconformități mai importante;
c) deficiențe periculoase – deficiențele care constituie un risc direct și imediat la adresa siguranței rutiere sau care au impact asupra mediului.
5)    Art. 2, alin. 11): Un vehicul care prezintă deficiențe încadrabile la mai mult             de o categorie de deficiențe dintre cele prevăzute la alin. (10) este clasificat    în categoria care corespunde deficienței mai grave. Un vehicul care prezintă mai multe deficiențe la același element inspectat poate fi clasificat în categoria imediat superioară de gravitate dacă se poate demonstra că efectul combinat al acestor deficiențe ar genera un risc mai mare la adresa siguranței rutiere.
6)  Art. 6, alin. 6):  În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată doar deficiențe minore, se consideră că inspecția a fost trecută, iar vehiculul nu mai este supus din nou inspecției.
7) Art. 6, alin. 7): În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe majore, se consideră că inspecția nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.
8) Art. 6, alin. 8): În cazul în care la inspecția tehnică periodică se constată deficiențe periculoase, se consideră că inspecția nu a fost trecută. Este necesară o nouă inspecție a vehiculului în maximum 30 de zile de la inspecția inițială.

Daca revenim la Ordonanta de Guvern 81/2000, cu toate modificarile si completarile aduse pana in prezent, vom constata urmatoarele: categoriile de vehicule supuse inspecției tehnice periodice și periodicitatea inspecției tehnice sunt:
a) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;
b) autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, la 2 ani, respectiv la 1 an în cazul autovehiculelor care au o vechime de cel puțin 12 ani, cu excepția vehiculelor de interes istoric;
c) autovehicule utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi sau în regim de închiriere – la 6 luni;
d) autovehicule utilizate pentru învățarea conducerii auto – la 1 an, cu excepția autovehiculelor utilizate pentru învățarea conducerii auto care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, pentru care periodicitatea este de 6 luni.
e) autovehicule speciale ambulanță – la 1 an.
f) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
g) remorci și semiremorci având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an;
h) autovehicule destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg – la 1 an.
i) remorci și semiremorci având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg – la 2 ani, cu următoarele excepții:– remorci și semiremorci agreate pentru transportul mărfurilor periculoase, pentru care periodicitatea este de 1 an;– remorci și semiremorci apicole, precum și rulotele, pentru care periodicitatea este de 3 ani.
j) motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti și cvadricicluri – la 2 ani;
k) tractoare având o masa totală maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la 1 an.
l) tractoare având o masa totală maxima autorizata care nu depășește 3.500 kg – la 2 ani
m) mașini și utilaje autopropulsate pentru lucrări, cu excepția celor prevăzute la art. 6^5 – la 2 ani

Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 3 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane în regim de taxi și în regim de închiriere se supun primei inspecții tehnice periodice la 1 an, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Autorulotele care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune se supun primei inspecții tehnice periodice la 4 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi.

Autovehiculele destinate transportului de mărfuri, având o masă totală maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg, se supun primei inspecții tehnice periodice la 2 ani, dacă la data primei înmatriculări în România au fost noi, cu excepția autovehiculelor agreate pentru transportul mărfurilor periculoase pentru care termenul este de un an.

După finalizarea inspecției tehnice periodice se eliberează persoanei care prezintă vehiculul la inspecția tehnică periodică un certificat de inspecție tehnică periodică, al cărui model, conținând elementele standardizate aferente codurilor armonizate ale Uniunii Europene, este inclus în reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).

certificat-inspectie

De asemenea, după finalizarea inspecției tehnice periodice, se aplică un ecuson de inspecție tehnică periodică în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2) și al cărui model este prevăzut în aceste reglementări.

Si o ultima modificare, o chestiune care nu pare importanta la prima vedere, dar asupra careia noi vom reveni intr-un alt material, mai detaliat: Autoritățile competente din România recunosc certificatul de inspecție tehnică periodică și dovada eliberată de o stație de inspecție tehnică periodică sau de autoritatea competentă a altui stat membru al Uniunii Europene ori a unui stat al Spațiului Economic European, cu condiția ca acestea să corespundă modelului în vigoare. Suplimentar, în cazul procedurilor specifice ce au drept scop reînmatricularea unui vehicul deja înmatriculat în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spațiului Economic European, certificatul de inspecție tehnică periodică trebuie să fie încă valabil din punctul de vedere al frecvenței inspecțiilor tehnice periodice, în conformitate cu legislația în vigoare în România.