TVA intracomunitar auto

Cine plateste TVA in cazul achizitiilor intracomunitare de autovehicule noi si uzate?

In primul rand trebuie sa stabilim care este diferenta dintre un autovehicul nou si unul uzat, second-hand. Un autovehicul este considerat nou daca indeplineste macar UNA dintre urmatoarele conditii: sa nu fi fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi parcurs mai mult de 6000 km. Un autovehicul care a fost livrat cu mai mult de 6 luni de la data primei inmatriculari si care a rulat mai mult de 6000 km, este considerat autovehicul uzat, second-hand.

Aplicarea TVA pentru autovehiculele noi

Conform principiilor sistemului comun al TVA, operatiunea de vanzare-cumparare a unui autovehicul nou se taxeaza cu TVA in Uniunea Europeana o singura data si intotdeauna in statul membru de destinatie (statul de consum).

Orice persoana romana (indiferent ca este persoana juridica inregistrata sau neinregistrata in scopuri de TVA sau persoana fizica) care cumpara un autovehicul nou (indiferent de valoarea acestuia si fara sa conteze ce fel de persoana vinde bunul respectiv) dintr-un stat membru al Uniunii Europene, va fi obligata la plata TVA-ului in Romania.

Persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA nu va plati efectiv TVA pentru ca va aplica TVA prin mecanismul taxarii inverse (va primi o factura fara TVA de la vanzator, iar TVA se va inregistra numai in contabilitate).

Dosarul pentru Serviciul de Inmatriculari va trebui sa contina, pe langa documentele standard, copie a certificatului de inregistrare fiscala (CIF).

Persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA sau persoana fizica va depune la organul fiscal (cel pe a carui raza teritoriala isi are sediul sau domiciliul) un decont special de TVA (formularul 301), inainte de inmatricularea in Romania a autovehiculului, dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare. De asemenea, trebuie sa achite TVA pana la data la care are obligatia depunerii decontului special de TVA.

Dosarul pentru Serviciul de Inmatriculari va trebui sa contina, pe langa documentele standard, “Certificatul privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, care se obtine de la organul fiscal competent. Pentru obtinerea acestui certificat se depune o cerere la ANAF, insotita de un exemplar al decontului special de TVA , precum si de documentul doveditor al platii TVA. Acest certificat se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Se poate intampla ca o persoana fizica din Romania, care cumpara o masina din Uniunea Europeana, sa fie obligata la plata TVA aferenta acestei achizitii de doua ori: o data in tara de unde a cumparat autovehiculul (daca vanzatorul din tara de origine este persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA, acesta aplica TVA pe factura de vanzare) si inca o data in Romania, pentru a o putea inmatricula. Daca persoana din Romania reuseste sa faca dovada ca va inmatricula masina in tara sa, atunci vanzatorul nu ar trebui sa aplice TVA pe factura, daca totusi se intampla acest lucru, atunci cumparatorul roman poate incerca, dupa inmatricularea autovehiculului in Romania, recuperarea TVA platita furnizorului strain.

Aplicarea TVA pentru autovehiculele uzate

Autovehiculele considerate second-hand pot beneficia, optional, de un regim special de taxare a TVA, reglementat prin Directiva 112 a Uniunii Europene, prevazut in art. 152, indice 2 din Legea 571 / 2003 privind Codul Fiscal, astfel TVA se aplica doar asupra marjei profitului in cazul revanzarii de bunuri second-hand. Practic, cota TVA este aplicata doar asupra marjei de profit din revanzare si nu asupra intregului pret de vanzare.

Pentru a putea incadra o achizitie intracomunitara a unui autovehicul in acest regim special, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

  • autovehiculul trebuie sa intre in categoria bunurilor second hand (peste 6 luni de la data primei inmatriculari si peste 6000 de km efectuati)
  • vanzatorul acestuia trebuie sa actioneze ca un intermediar / revanzator impozabil: trebuie sa fi achizitionat autoturismul in scopul revanzarii sau sa fi importat autoturismul in cadrul unui contract de comision la cumparare / vanzare (iar acest lucru trebuie sa reiasa din documentele acestuia);
  • la vanzarea autovehiculului, firma intermediara trebuie sa specifice pe factura regimul special (Directiva 112 – achizitionare in scopul revanzarii) in baza caruia se aplica TVA doar asupra marjei de profit

Regimul special este aplicabil oricarui cumparator, atat persoane fizice si juridice, platitoare sau neplatitoare de TVA, atat timp cat sunt intrunite conditiile de mai sus.

In cazul in care vanzatorul aplica regimul special pentru bunuri second-hand, cumparatorul nu va datora TVA in Romania, indiferent ca este persoana fizica sau persoana juridica inregistrata sau neinregistrata in scopuri de TVA.

In cazul in care vanzatorul este persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA si NU aplica regimul TVA pentru bunuri second-hand, vom avea urmatoarele situatii:

  • daca cumparatorul este persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA, acesta nu plateste efectiv TVA, va comunica codul sau de TVA furnizorului, care va efectua o livrare intracomunitara scutita de TVA si va emite o factura fara TVA, in care va mentiona ca s-a aplicat scutirea de TVA pentru livrarea intracomunitara, iar in Romania cumparatorul va avea obligatia de plata TVA prin taxare inversa. Dosarul pentru Serviciul de Inmatriculari va trebui sa contina, pe langa documentele standard, copie a certificatului de inregistrare fiscala (CIF).
  • daca cumparatorul este o persoana fizica, acesta nu datoreaza TVA in Romania deoarece bunul este impozitat in celalalt stat membru. Furnizorul emite deci o factura in care este inscris TVA.
  • daca cumparatorul este persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA, plateste TVA in Romania doar daca depaseste plafonul de 10.000 euro prevazut la art. 126, aliniat (4) din Codul Fiscal. Daca nu este inregistrat pentru alte achizitii intracomunitare si nici nu depaseste plafonul de 10.000 euro cu respectiva cumparare, atunci va primi o factura cu TVA din partea furnizorului, fara sa aiba nici o obligatie privind TVA in Romania. Daca insa depaseste plafonul inca de la prima achizitie intracomunitara sau plafonul a fost depasit si datorita altor achizitii intracomunitare efectuate anterior, cumparatorul va trebui sa solicite inregistrarea pentru achizitii intracomunitare, inainte de efectuarea achizitiei prin care depaseste plafonul, codul va fi comunicat vanzatorului care va scuti livrarea, iar in Romania cumparatorul va plati TVA pe baza decontului special de TVA (formular 301).

In cazul in care vanzatorul este o persoana fizica sau o persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA, cumparatorul nu datoreaza TVA in Romania, indiferent ca este persoana fizica sau juridica inregistrata sau neinregistrata in scopuri de TVA.

Persoanele fizice sau persoanele juridice neinregistrate in scopuri de TVA care nu datoreaza TVA la achizitia intracomunitara a unui autovehicul, sunt obligate sa depuna la dosarul pentru Serviciul de Inmatriculari un “Certificat” din care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania. Acesta se obtine de la Administratia Fiscala de care apartine persoana in cauza, in baza unei cereri, care trebuie sa fie insotita de documentul de achizitie si de un document din care sa reiasa data primei inmatriculari.

Daca din documentul de achizitie nu rezulta faptul ca, la data livrarii, autovehiculul parcursese mai mult de 6000 km, atunci solicitantul trebuie sa depuna si o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte numarul de kilometri efectuati de autovehicul. Cererea privind obtinerea acestui certificat poate fi depusa la ANAF odata cu depunerea cererii de calcul a timbrului de mediu. Acest certificat se emite in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

Concluzii privind aplicarea TVA-ului asupra achizitiilor intracomunitare de autovehicule

Ca sa rezumam totul, in principiu pentru autovehiculele noi, toate persoanele platesc TVA in Romania, persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA va aplica TVA prin taxare inversa si va depune la dosarul de inmatriculare o copie a CIF. Persoana fizica sau cea juridica neinregistrata in scopuri de TVA va depune la ANAF decontul special de TVA si va plati efectiv TVA, dupa care va obtine “Certificatul privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi”, care se adauga la dosarul de inmatriculare.

Pentru autovehiculele considerate second-hand, persoana juridica inregistrata in scopuri de TVA datoreaza TVA in Romania, prin aplicarea taxarii inverse si depune la dosarul de inmatriculare o copie a CIF. Persoana fizica sau persoana juridica neinregistrata in scopuri de TVA nu datoreaza TVA in Romania, va plati TVA in tara de origine. Va obtine de la ANAF certificatul din care reiese ca nu datoreaza TVA in Romania, pe care il va depune la dosarul de inmatriculare.