Copie carte identitate auto

Eliberarea duplicatului cartii de identitate a vehiculului (C.I.V.)

Exista doua variante de a obtine un duplicat al cartii de identitate a vehiculului, in functie de motivul pentru care solicitati eliberarea acestui duplicat:

1. Emiterea unei noi carti pe baza inregistrarilor din sistemul informatic al Registrului Auto Roman, fara a fi necesara prezentarea vehiculului la RAR.

Aceasta varianta se aplica in cazul pierderii, furtului sau distrugerii complete a originalului, precum si in cazul refuzului de a preda cartea de identitate cu ocazia executarii silite, refuz constatat de catre un executor judecatoresc. Pentru obtinerea efectiva a duplicatului trebuie parcurse urmatoarele etape:

  • obtinerea cererii de eliberare duplicat (Formularul rosu) de la Registrul Auto Roman – va prezentati la ghiseul “Informatii” si solicitati eliberarea acestui formular, fara programare in prealabil.
  • publicarea in Monitorul Oficial a anuntului privind pierderea, distrugerea, furtul originalului si obtinerea exemplarului din Monitor care cuprinde acest anunt.
  • achitarea unei taxe de timbru extrajudiciar cu valoarea de 5 lei (taxa pentru interogarea bazei de date a Directiei de Inmatriculari) – se achita la Directia de Impozite si Taxe Locale sau la Posta Romana, in functie de sectorul in care isi are solicitantul (proprietarul vehiculului) domiciliul/ sediul social.
  • obtinerea vizei de interogare in baza de date pe Formularul rosu, din partea Directiei de Inmatriculari pe raza careia este inmatriculat vehiculul.
  • obtinerea duplicatului de la Registrul Auto Roman prin prezentarea tuturor documentelor enumerate mai sus. Daca proprietarul vehiculului este o persoana fizica, aceasta se va prezenta la RAR cu documentul de identitate in original, iar in cazul persoanelor juridice solicitantul va prezenta un act de reprezentare (delegatie, imputernicire) care trebuie sa particularizeze vehiculul prin numarul de identificare (seria de sasiu/caroserie), sa specifice activitatea solicitata (eliberare duplicat carte de identitate), sa poarte numar de inregistrare si sa fie semnata si stampilata de catre emitent.

Trebuie, de asemenea, sa tineti cont de faptul ca Registrul Auto Roman emite duplicate ale cartilor de identitate doar in intervalul orar 8.00 – 12.00, chiar daca programul Regiei este mai lung.

2. Emiterea unei noi carti pe baza prezentarii vehiculului in cauza la Registrul Auto Roman.

Aceasta varianta se aplica in cazul in care exista cartea veche, dar a intervenit una din urmatoarele situatii: epuizarea spatiului destinat inscrierii caracteristicilor tehnice ale vehiculului ori a datelor de identitate a detinatorilor, in cazul unui CIV completat gresit de catre RAR sau de catre un reprezentant al constructorului, in cazul inlocuirii unui CIV deteriorat cand se mai poate distinge fie numarul de identificare, fie seria cartii de identitate.

In astfel de situatii trebuie sa va prezentati la RAR cu masina, certificatul de inmatriculare, cartea veche, cartea de identitate in cazul in care proprietarul este o persoana fizica sau imputernicire si copie act identitate imputernicit, in cazul persoanelor juridice. Pentru Bucuresti astfel de duplicate se elibereaza doar de Centrul RAR din Voluntari, fara programare in prealabil.

Puteti apela la serviciile noastre pentru a obtine duplicatul cartii de identitate a autovehiculului, in numele dvs.

Tel: 031-4322567
Email: contact@servicii-inmatriculare.ro